Obchodné pomdienky

Midea Slovakia s.r.o., Cintorínska 1456/2, 94201 Šurany

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , Oddiel: Sro, Vložka číslo: 37185/N

IČO: 47736275, DIČ: 2024071797, IČ DPH: SK2024071797, Dodávateľ je platcom DPH.

Číslo účtu: 1247404001/1111, IBAN: SK7611110000001247404001 SWIFT:UNCRSKBX

Mobil: +421 907 927728 E-mail: info@mideashop.sk